Bàn phát hàng mẫu dùng thử

- Hiệu quả truyền thông  - Quảng cáo hiệu quả  - Tiết kiệm chi phí

Green Curved Line

bàn booth phát hàng mẫu gấp gọn

Truyền thông hiệu quả

Green Curved Line

Bàn booth phát hàng mẫu dùng thử

Sử dụng PG bán hàng tại siêu thị, điểm bán lẻ

Bàn Booth gấp gọn phát hàng mẫu

01

Đơn giản, dễ triển khai

02

Truyền thông quảng cáo hiệu quả

03

Chi phí hợp lý

Green Sun
Green Bulb
Green Sunlight
Green Curved Line

ĐT: 0912502060