Thick Brush Stroke

booth sampling

tại Sài Gòn

Hotline: 0912502060

Off-white Location
Thick Brush Stroke

tại Sài Gòn

Hotline: 0912502060

booth sampling 

Off-white Location
Thick Brush Stroke

Hotline: 0912502060

booth sampling 

tại Sài Gòn

Các booth sampling thường được dùng để ra mắt sản phẩm mới, các chương trình dùng thử sản phẩm, khuyến mãi đặc biệt,… .

Off-white Location