booth sampling tư vấn thực phẩm chức năng

Sản xuất booth sampling – tư vấn thực phẩm chức năng

Tư vấn thực phẩm chức năng – sử dụng bàn booth sampling gấp gọn – Booth sampling tư vấn thực phẩm chức năng –  quảng cáo bằng sắt: Quy cách theo nhu cầu thiết kế của khách, thông thường ngang 70cm x Cao 200cm x Rộng 30cm, có 2 loại, Khung sắt ốp format và…